بیوبانک(بانک نمونه، بانک ژن و...)

دیگر نیاز نیست زمان خود را صرف نمونه گیری برای پژوهش خود کنید. نمونه های آماده مختلف برای کارهای پژوهشی مختلف جمع آوری شده است و در اسرع وقت در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین بانکی از انواع ژن ها در اختیار ماست که می توانیم در اختیار شما قرار دهیم تا در صرف وقت خود صرف جویی نمایید.

عضویت در آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا

با عضویت در سامانه آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا می توانید به صورت رایگان به شکل روزانه مطالب علمی و آموزشی در ایمیل خود دریافت کنید و از بروزترین مطالب دنیا آگاه شوید.

شما با موفقیت در سامانه آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا عضو شدید.