یافته جدید محققان در زمینه ارتباطات بین سلولی به کمک فناوری ارگانوئید

یافته جدید محققان در زمینه ارتباطات بین سلولی به کمک فناوری ارگانوئید

هدف قرار دادن آنزیمی که سیگنال های نگهدارنده سلول های بنیادی را مهار می کنند، پتانسیل بازسازی کنندگی روده پیر شده را مجددا جوان می سازد. این یافته می تواند راهی برای…

استفاده از سلول های بنیادی برای مقابله با متاستاز استخوان در مطالعات پیش بالینی

استفاده از سلول های بنیادی برای مقابله با متاستاز استخوان در مطالعات پیش بالینی

محققین دانشگاه کالیفرنیا یک گزینه درمانی را طراحی و روی موش تست کرده اند که از سلول های بنیادی مهندسی شده برای هدف قرار دادن متاستاز سرطان استخوان کمک می کند و این در حالی است که از استخوان نیز حفاظت می کند. این رویکرد جدید سلول های بنیادی مزانشیمی را…

یافته محققان در مورد تنظیم مهاجرت سلول های بنیادی خونساز

یافته محققان در مورد تنظیم مهاجرت سلول های بنیادی خونساز

همه سلول های خون ساز در مغز استخوان تولید می شوند و باید از دیواره عروق بگذرند تا وارد جریان خون شوند. پلاکت های خونی بوسیله بیرون زدگی های بزرگی نفوذ کننده به درون دیواره عروق مربوط به سلول های پیش ساز بزرگ و غیر متحرک، موسوم به مگاکاریوسیت آزاد می شوند. به این ترتیب، مگاکاریوسیت های بالغ پلاکت ها را تولید می کنند و …

عضویت در آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا

با عضویت در سامانه آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا می توانید به صورت رایگان به شکل روزانه مطالب علمی و آموزشی در ایمیل خود دریافت کنید و از بروزترین مطالب دنیا آگاه شوید.

شما با موفقیت در سامانه آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا عضو شدید.