محققین گام مهمی را به سمت ارزیابی ایمنی و کارایی سلول های بنیادی مزانشیمی نشان دار شده به صورت مغناطیسی برای استفاده در ترمیم نواقص غضروفی برداشته اند.

در مطالعه ای که این محققین اخیرا به چاپ رسانده اند، بی خطر بودن سلول های بنیادی مزانشیمی نشان دار شده به صورت مغناطیسی بر مبنای کاریوتیپ، سنجش تشکیل کلونی و تکثیر کلی آن ها را نشان داد. تمایز کندروسیتی و واکنش پذیری به نیروهای مغناطیسی برای ارزیابی کیفیت سلولی بررسی شد و نتایج نشان داد که میزان مناسبی از سلول های بنیادی مزانشیمی مجهز شده با نانوذره های اکسید آهن مغناطیسی برای بهینه سازی ظرفیت تمایزی بسیار مهم است و این در حالی است که جذب مغناطیسی به جایگاه آسیب حفظ می شود. از آن جایی که انتقال هدفمند سلول های بنیادی به جایگاه آسیب بسیار حیاتی است، استفاده از این رویکرد می تواند گام مهمی به سمت پیشرفت در بالین باشد.

عضویت در آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا

با عضویت در سامانه آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا می توانید به صورت رایگان به شکل روزانه مطالب علمی و آموزشی در ایمیل خود دریافت کنید و از بروزترین مطالب دنیا آگاه شوید.

شما با موفقیت در سامانه آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا عضو شدید.