یک گروه تحقیقاتی در ژاپن با استفاده از سلولهای iPS انسانی یا سلولهای بنیادی پرتوان القایی موفق به ساخت چند اندام شبیه سازی شده شدند.

این گروه به سرپرستی Takanori Takebe، استاد دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو ، یافته های خود را در مجله Nature منتشر کرده اند محققان ابتدا سلولهای iPS را که قابلیت رشد به هر نوع بافت را دارند ، یک مرحله قبل از تبدیل شدن به سلول های دستگاه های گوارشی کشت کردند. آنها سپس سلولهایی را که قسمت فوقانی مجاری گوارشی را می سازند با آنهایی که به رشد قسمت تحتانی توسعه می یابند ، جمع می کنند و این ترکیب را با هم کشت می کنند. نتیجه آن ایجاد همزمان شیه اندام های کبد و لوزالمعده و مجرای صفراوی بود که آنها را به هم وصل می کند. اندامها در کنار هم فقط حدود یک سانتی متر اندازه می گیرند ، که تقریباً اندازه ی آن ها در جنین یک ماهه است.

محققان می گویند که آنها قادر به شناسایی برخی عملکردها مانند جریان مایعات از کبد به اندامهای دیگر بودند. محققان می گویند اگر بتوانند همزمان رگ های خونی را نیز کشت دهند ، این اندام ها می توانند به بدن انسان پیوند زده شوند.

Takebe می گوید هنوز چالش های زیادی وجود دارد ، اما آنها امیدوارند که ظرف ده سال برای پیوند آماده شوند.

عضویت در آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا

با عضویت در سامانه آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا می توانید به صورت رایگان به شکل روزانه مطالب علمی و آموزشی در ایمیل خود دریافت کنید و از بروزترین مطالب دنیا آگاه شوید.

شما با موفقیت در سامانه آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا عضو شدید.