محققین دانشگاه کالیفرنیا یک گزینه درمانی را طراحی و روی موش تست کرده اند که از سلول های بنیادی مهندسی شده برای هدف قرار دادن متاستاز سرطان استخوان کمک می کند و این در حالی است که از استخوان نیز حفاظت می کند. این رویکرد جدید سلول های بنیادی مزانشیمی را به عواملی هدفمند مجهز می کند که موجب می شود آن ها وارد جاهای متاستاز استخوان شوند و در نتیجه اثرات خود را به خوبی بر جای گذارند.

نقطه قوت این استراتژی قوی انتقال ترکیبی از عوامل ضد توموری و ضد بازجذب استخوانی است که می توانند به طور موثری ارتباط بین سرطان و نیچ استخوانی اش را بلوک کنند. این درمان، در مقایسه با شیمی درمانی و سایر درمان ها که معمولا مشکلات و عوارض جانبی را برای فرد ایجاد می کنند، یک درمان غیر سمی و موثر است. این مطالعه در کوتاه مدت راه را برای انجام کارآزمایی های بالینی با استفاده از سلول های بنیادی مهندسی شده هموار می سازد.

عضویت در آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا

با عضویت در سامانه آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا می توانید به صورت رایگان به شکل روزانه مطالب علمی و آموزشی در ایمیل خود دریافت کنید و از بروزترین مطالب دنیا آگاه شوید.

شما با موفقیت در سامانه آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا عضو شدید.